breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Chính sách chất lượng 2014

December 29th, 2014 | by administrator
Chính sách chất lượng 2014
Quy trình thủ tục
0

Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức KBNN An Giang cam kết tận tâm phục vụ, với chất lượng tốt nhất, các yêu cầu chính đáng và hợp pháp của các khách hàng giao dịch tại KBNN trên địa bàn, đảm bảo: An toàn, Minh bạch, Kịp thời, Thuận lợi và Đúng quy định.
Trên cơ sở thực hiện những nguyên tắc sau :

ISO 9001·   Công khai hóa các quy trình thủ tục, minh bạch hóa các quá trình giao dịch và nhất quán trong xử lý tác nghiệp;

·   Thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng, nêu cao tinh thần tận tâm phục vụ;

·   Duy trì kỷ cương, kỷ luật, khuyến khích cải tiến, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả phối hợp;

·   Tổ chức việc đào tạo và đào tạo lại cho mọi cán bộ công chức để họ không ngừng nâng cao năng lực đồng thời thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

·   Duy trì hệ thống quản lý chất lượng một cách có hiệu quả trên cơ sở có sự tham gia của tất cả mọi thành viên, không ngừng cải tiến trên nền tảng của ISO 9001 : 2008, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành.