Tìm kiếm
Từ khóa:
  Dùng dấu " " để tìm chính xác một cụm từ. VD: "Kho bạc Nhà nước"
Tỷ giá ngoại tệ
Nguồn: Eximbank
Văn bản - Chế Độ
HẾ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TỪ 01/6/2013 TRONG HỆ THỐNG KBNN AG

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Áp dụng từ 01/6/2013 trong hệ thống KBNN An Giang
STT

Mẫu số

Tên chứng từ

Khổ giấy in

1- Chứng từ thu ngân sách nhà nước

1.1- Chứng từ dùng riêng cho cơ quan Tài chính, Cơ quan Thuế

 1.  

C1-01/NS

Lệnh thu Ngân sách Nhà  nước

A4 đứng

 1.  

C1-04/NS

Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà  nước

A4 đứng

 1.  

C1-05/NS

Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà  nước

A4 đứng

 1.  

C1-07/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

A4 đứng

 1.  

C1-08/NS

Lệnh ghi thu Ngân sách

A4 đứng

1.2- Các đơn vị nộp các khoản thu NSNN không do Cơ quan Thuế, Hải quan quyản lý

 1.  

C1-02/NS

Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà  nước

A4 đứng

1.3- Chứng từ dùng cho NH, các đơn vị được KBNN uỷ nhiệm thu

 1.  

C1-06/NS

Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN

A4 đứng

2- Chứng từ chi ngân sách nhà nước

 

2.1. Chứng từ dùng riêng cho CQ tài chính tỉnh, huyện, xã)

 1.  

C2-01a/NS

Lệnh chi tiền

A5

 1.  

C2-11/NS

Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên

A4 đứng

 1.  

C2-14a/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

A4 đứng

 1.  

C2-17a/NS

Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách

A4 đứng

 1.  

C2-17b/NS

Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (vốn viện trợ BTC chuyển NSTỉnh)

A4 đứng

 1.  

C2-18/NS

Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

A4 đứng

2.1. Chứng từ dùng cho các đơn vị dự toán và cơ quan tài chính

 1.  

C2-02/NS

Giấy rút dự toán Ngân sách

A4 đứng

 1.  

C2-03/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

A4 đứng

 1.  

C2-04/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước

A4 đứng

 1.  

C2-05/NS

Giấy nộp trả kinh phí

A4 đứng

 1.  

C2-10/NS

Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

A4 đứng

 1.  

C2-12/NS

Giấy đề nghị cam kết chi NSNN

A4 đứng

 1.  

C2-13/NS

Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

A4 đứng

3- Chứng từ thanh toán vốn đầu tư

 

 1.  

C3-01/NS

Giấy rút vốn đầu tư

A4 đứng

 1.  

C3-02/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

A4 đứng

 1.  

C3-03/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

A4 đứng

 1.  

C3-04/NS

Giấy nộp trả vốn đầu tư

A4 đứng

 1.  

C3-05/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh các khoản chi NSNN

A4 đứng

4- Chứng từ dùng trong thanh toán, chuyển tiền, thu hộ và rút tiền tại KBNN

 

 1.  

C4-01/KB

Ủy nhiệm thu

A4 đứng

 1.  

C4-02/KB

Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

A4 đứng

 1.  

C4-08/KB

Giấy nộp tiền vào tài khoản

A4 đứng

 1.  

C4-09/KB

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

A4 đứng

 1.  

C4-10/KB

Bảng kê nộp séc thanh toán qua ngân hàng

A4 đứng

6- Chứng từ dùng tạm cấp dự toán, phân bổ dự toán, dự toán cấp 0

 

6.1. Dùng cho Ngân sách xã

 1.  

C6-02/NS

Phiếu nhập dự toán cấp 0

A3 ngang

 1.  

C6-03/NS

Phiếu phân bổ dự toán

A3 ngang

6.2. Dùng cho tất cả các dơn vị dự toán ngân sách

 

C6-13/KB

Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách

A4 đứng

6.2. Dùng cho các đơn vị dự toán NSTW cấp 2, cấp 3 để phân bổ đến đơn vị dự toán cấp 4

 1.  

C6-03/NS

Phiếu phân bổ dự toán

A3 ngang

7- Các chứng từ quy định ở văn bản khác

 1.  

01/BKNT

Bảng kê nộp thuế

A4 đứng


Download

(KBNN An Giang)

[Ngày nhập: 31/05/2013 - Đã xem: 8524]
Quay lại
Các tin bài khác:
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2012 CỦA KBNN AN GIANG   [08/07/2012 - Đã xem: 5827]
Mục Tiêu Chất Lượng Phòng  [11/06/2007 - Đã xem: 3558]
Chính Sách Chất Lượng  [11/06/2007 - Đã xem: 3052]
 
Tin nóng
Liên kết web
Quảng cáo
Cơ quan chủ quản:
Chịu trách nhiệm:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Kho bạc Nhà nước An Giang.
Phòng Tin Học Kho bạc Nhà Nước An Giang
02 Nguyễn Đăng Sơn - Thành phố Long Xuyên - An Giang
(0763) 954140  Fax: (0763) 952541
khobac@angiang.gov.vn