Tìm kiếm
Từ khóa:
  Dùng dấu " " để tìm chính xác một cụm từ. VD: "Kho bạc Nhà nước"
Tỷ giá ngoại tệ
Nguồn: Eximbank
Quy trình thủ tục : Quy trình ISO
QUY TRÌNH CHI NGÂN SÁCH

 1. Các hồ sơ Đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi đến KBNN:

  Số TT

  Thành phần hồ sơ

  Biểu mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  I.

  Chi ngân sách Nhà nước      

  1

  Dự toán được cơ quan chủ quản giao hàng năm

  Quyết định theo mẫu

  01 Tờ

   

  2

  Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt

  Mẫu số C2-04/NS

  02 liên

   

  3

  Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

  Mẫu số C2-05/NS

  03 liên

   

  4

  Hồ sơ, chứng từ (tùy theo nhóm mục chi)

   

  1 bộ - Bản chính

   

  5

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  Mẫu số C2-06/NS

  02 liên

   

  6

  Bảng kê chứng từ thanh toán

  Phụ lục 1 TT 79/2003/TT-BTC

  02 liên

   

  II.

  Nộp trả kinh phí ngân sách

       

  1

  Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt

  Mẫu số C2-07/NS

  03 liên

   

  2

  Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản

  Mẫu số C2-08/NS

  03 liên

   


 2. Quy trình thực hiện:

  Ghi chú:
  (1) Gửi hồ sơ, chứng từ
  (2) Xử lý chứng từ
  (3) Trình Giám đốc KBNN duyệt
  (4) Chuyển tiền (chuyển khoản), kế toán lựa chọn kênh thanh toán phù hợp để chuyển tiền
  (5) Chuyển chứng từ tiền mặt từ Kế toán sang Kho quỹ
  (6) Chi hoặc thu tiền, đồng thời thủ quỹ trả chứng từ tiền mặt cho khách hàng
  (7) Trả hồ sơ (kiểm soát chi), chứng từ kế toán đã xử lý xong, không phải chứng từ tiền mặt.
  Thời gian xử lý hồ sơ:
  * Tất cả các hồ sơ đều được xử lý trong 1 ngày làm việc; các trường hợp đặc biệt khác (chứng từ thanh toán tạm ứng không quá 2 ngày làm việc
  * Chứng từ tiến mặt được xử lý tại Phòng Kế toán thời gian là 30 phút/ chứng từ 

Tài liệu gốc

(KBNN An Giang)

[Ngày nhập: 11/06/2007 - Đã xem: 9244]
Quay lại
Các tin bài khác:
Quy Trình Kiểm Soát Vốn Thanh Toán Đầu Tư  [11/06/2007 - Đã xem: 12757]
Quy Trình Thu Tiền Mặt  [11/06/2007 - Đã xem: 7203]
Quy Trình Chi Tiền Mặt  [11/06/2007 - Đã xem: 5565]
 
Tin nóng
Liên kết web
Quảng cáo
Cơ quan chủ quản:
Chịu trách nhiệm:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Kho bạc Nhà nước An Giang.
Phòng Tin Học Kho bạc Nhà Nước An Giang
02 Nguyễn Đăng Sơn - Thành phố Long Xuyên - An Giang
(0763) 954140  Fax: (0763) 952541
khobac@angiang.gov.vn