Tìm kiếm
Từ khóa:
  Dùng dấu " " để tìm chính xác một cụm từ. VD: "Kho bạc Nhà nước"
Tỷ giá ngoại tệ
Nguồn: Eximbank
Quy trình thủ tục : Quy trình ISO
QUY TRÌNH THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN TRONG HỆ THỐNG KBNN

 1. Các hồ sơ tổng hợp trình :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ

  Biểu mẫu

  Số lượng ( bản chính, sao)

  Yêu cầu chứng thực

  1

  Lệnh chi tiền

  Mẫu số C1-2/NS

  01 bộ

   

  2

  Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm CK, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

  Mẫu số C2-03/NS

  01 bộ

   

  3

  Giấy rút dự toán NS kiêm CK,chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

  (Lập 03 liên khi chuyển cho đơn vị hưởng có TK tại cùng mở tại KBNN; Lập 02 liên cho các trường hợp còn lại)

  Mẫu số C2-05/NS

  03 liên

  hoặc 02 liên

   

  4

  Giấy rút vốn đầu tư kiêm CK,chuyển tiền điện tử

  Mẫu số C3-02/NS

  05 Liên

   

  5

  Uỷ nhiệm chi

  (Lập 03 liên khi chuyển cho đơn vị hưởng có TK tại cùng mở tại KBNN; Lập 02 liên cho các trường hợp còn lại)

   

  Mẫu số C4-15/ KB

  03 liên

  hoặc 02 liên

   

   

   

  6

  Uỷ nhiệm thu

  Mẫu số C4-14/ KB

  03 liên

   

  7

  Ủy nhiệm chi chuyển tiếp

  Mẫu số C4-16/KB

  01 liên

   

  8

  Lệnh thoái thu ngân sách nhà nước

  Mẫu số  C1-06/NS

  03 Liên

   

  9

  Phiếu chi

  Mẫu số  C6-02/KB

  02 Liên

   

  10

  Giấy nộp tiền vào tài khoản

  Mẫu số  C4-12/KB

  03 Liên

   

  11

  Phiếu chuyển khoản

  Mẫu số C6-02/KB

  02 Liên

   

  12

  Lệnh chuyển có

  Mẫu số C4-21/KB

  02 liên

   

  13

  Lệnh chuyển nợ

  Mẫu sốC4-24KB

  02 liên

   

  14

  Phiếu chuyển khoản

  Mẫu số C6-04/KB

  01 liên

   

  15

  Lệnh chuyển Có / Nợ

  LCC/LCN (mẫu NHNN quy định)

  02 Liên

   


 2. Quy trình thực hiện:


  Ghi chú:
  (1): Chứng từ do khách hàng chuyển đến kế toán viên, các chứng từ từ hệ thống chương trình thanh toán chuyển sang (thanh toán Bù trừ điện tử với NHNN, Thanh toán điện tử trong tỉnh An Giang giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện, Thanh toán điện tử ngoài tỉnh giữa KBNN An Giang và Kho bạc Nhà nước
  (2): Kế toán viên trình Kế toán trưởng ký chứng từ giấy của khách hàng, các chứng từ phục hồi từ hệ thống chương trình thanh toán.
  (3): Kế toán trưởng trình Giám đốc ký duyệt đối với các chứng từ giấy của Khách hàng chuyển KBNN. Đối với các chứng từ chuyển tiền trong nội bộ một kho bạc (đơn vị chuyển và đơn vị nhận cùng có tài khoản tại một KBNN), kế toán hạch toán đồng thời tách liên chứng từ: thực hiện báo nợ cho đơn vị chuyển và báo có cho đơn vị hưởng.
  (4): Chuyển chứng từ giấy thành chứng từ điện tử trên hệ thống chương trình thanh toán điện tử đối với các trường hợp:
  a) Chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ điện tử đối với trường hợp đơn vị hưởng tiền có tài khoản tại Ngân hàng có tham gia thanh toán bù trừ với KBNN.
  b) Chuyển sang hệ thống thanh toán điện từ trong hệ thống KBNN An Giang đối với trường hợp đơn vị hưởng có tài khoản tại KBNN huyện hoặc có tài khoản tại Ngân hàng huyện nơi KBNN huyện mở tài khoản tiền gửi
  c) Chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ điện tử ngoài tỉnh với KBNN đối với trưởng hợp đơn vị hưởng có tài khoản tại các ngân hàng ngoài tỉnh An Giang hoặc tại các KBNN ngoài tỉnh.

Tài liệu gốc

(KBNN An Giang)

[Ngày nhập: 11/06/2007 - Đã xem: 17929]
Quay lại
Các tin bài khác:
Quy Trình Thu Ngân Sách  [11/06/2007 - Đã xem: 6598]
Quy Trình Chi Ngân Sách  [11/06/2007 - Đã xem: 9244]
Quy Trình Kiểm Soát Vốn Thanh Toán Đầu Tư  [11/06/2007 - Đã xem: 12758]
Quy Trình Thu Tiền Mặt  [11/06/2007 - Đã xem: 7203]
Quy Trình Chi Tiền Mặt  [11/06/2007 - Đã xem: 5565]
 
Tin nóng
Liên kết web
Quảng cáo
Cơ quan chủ quản:
Chịu trách nhiệm:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Kho bạc Nhà nước An Giang.
Phòng Tin Học Kho bạc Nhà Nước An Giang
02 Nguyễn Đăng Sơn - Thành phố Long Xuyên - An Giang
(0763) 954140  Fax: (0763) 952541
khobac@angiang.gov.vn