breaking news

  • Hotline: 0763.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Tin tức

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang

December 25th, 2018 | by administrator
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Triển khai cung cấp  dịch vụ công trực tuyến KBNN
0

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN

January 31st, 2018 | by administrator
                        Kính gửi: Các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang            Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong...
Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2017của KBNN An Giang
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2017của KBNN An Giang

December 28th, 2017 | by administrator
Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách. a) Kho bạc Nhà nước An Giang ngưng nhận hồ sơ chi, tạm ứng ngân sách, đề nghị cam kết chi...
QUY TRÌNH THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT  CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN
0

QUY TRÌNH THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

November 22nd, 2017 | by administrator
Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020...
Thư gửi công chức, viên chức của Tổng Giám đốc KBNN – Nguyễn Hồng Hà nhân dịp toàn quốc triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN
0

Thư gửi công chức, viên chức của Tổng Giám đốc KBNN – Nguyễn Hồng Hà nhân dịp toàn quốc triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN

September 25th, 2017 | by administrator
Các đồng chí thân mến! Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, đồng...
THƯ CHÚC MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYÈN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/8/1945 – 28/8/2017)
0

THƯ CHÚC MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYÈN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/8/1945 – 28/8/2017)

August 29th, 2017 | by administrator
ĐINH TIẾN DŨNG ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính...
Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ khách hàng
0

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ khách hàng

July 27th, 2017 | by administrator
           Ngày 21 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg,  về việc phê duyệt chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 với...
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
0

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X – NHIỆM KỲ 2017 – 2022

June 12th, 2017 | by administrator
        Ngày 10/6/2017, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước (KBNN) An Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ X – Nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội...
KBNN An Giang thực hiện giao dịch công trực tuyến
0

KBNN An Giang thực hiện giao dịch công trực tuyến

May 17th, 2017 | by administrator
          Căn cứ Công văn số 5608/BTC-KBNN ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính vê việc chuấn bị các điều kiện de tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN; Thực hiện Công văn số...
KBNN AN GIANG VÀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG AN GIANG TRIỂN KHAI THU NSNN QUA MÁY POS
0

KBNN AN GIANG VÀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG AN GIANG TRIỂN KHAI THU NSNN QUA MÁY POS

April 26th, 2017 | by administrator
Thực hiện Công văn số 1521/KBNN-KTNN ngày 18/4/2017 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai diện rộng quy trình thu NSNN qua máy POS giữa KBNN và Vietinbank. Sáng nay ngày 26/4/2017, tại Phòng...