breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Tin tức

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang
0

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

November 19th, 2019 | by administrator
Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang việc thực hiện chi tiền mặt qua BIDV An Giang như sau: Từ ngày 15/11/2019, các đơn vị giao dịch có nhu cầu...
Lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP
0

Lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP

June 10th, 2019 | by administrator
Để triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về báo cáo tài chính nhà...
Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang

December 25th, 2018 | by administrator
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
KBNN An Giang triển khai cung cấp  dịch vụ công trực tuyến
0

KBNN An Giang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

January 31st, 2018 | by administrator
                    Kính gửi: Các đơn vị giao dịch với KBNN An Giang           Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện...
Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2017của KBNN An Giang
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2017của KBNN An Giang

December 28th, 2017 | by administrator
Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách. a) Kho bạc Nhà nước An Giang ngưng nhận hồ sơ chi, tạm ứng ngân sách, đề nghị cam kết chi...
QUY TRÌNH THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT  CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN
0

QUY TRÌNH THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

November 22nd, 2017 | by administrator
Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020...
Thư gửi công chức, viên chức của Tổng Giám đốc KBNN – Nguyễn Hồng Hà nhân dịp toàn quốc triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN
0

Thư gửi công chức, viên chức của Tổng Giám đốc KBNN – Nguyễn Hồng Hà nhân dịp toàn quốc triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN

September 25th, 2017 | by administrator
Các đồng chí thân mến! Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, đồng...
THƯ CHÚC MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYÈN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/8/1945 – 28/8/2017)
0

THƯ CHÚC MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYÈN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/8/1945 – 28/8/2017)

August 29th, 2017 | by administrator
ĐINH TIẾN DŨNG ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính...
Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ khách hàng
0

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ khách hàng

July 27th, 2017 | by administrator
           Ngày 21 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg,  về việc phê duyệt chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 với...
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
0

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X – NHIỆM KỲ 2017 – 2022

June 12th, 2017 | by administrator
        Ngày 10/6/2017, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước (KBNN) An Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ X – Nhiệm kỳ...