TIN TỨCXem tất cả

CHẾ ĐỘ THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN  TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KBNN

CHẾ ĐỘ THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KBNN

Thông tin tuyên truyền- 28/05/2021

Tên phí: Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của KBNN Mức thu: - Mức phí thanh toán các khoản thanh toán qua tài ... Xem chi tiết

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Tin hoạt động- 26/05/2021

Căn cứ Công văn số 5055/BTC-KBNN ngày 18/5/2021 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về ... Xem chi tiết

V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

Tin hoạt động- 25/03/2021

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày ... Xem chi tiết