TIN TỨCXem tất cả

HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN CỦA CHI ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG

HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN CỦA CHI ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG

Tin Đảng - Đoàn thể- 15/03/2022

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022, sáng ngày 13/3/2022, Chi đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước An Giang đã phối hợp với Đoàn ... Xem chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Đại biểu Công chức KBNN An Giang năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Đại biểu Công chức KBNN An Giang năm 2022

Tin hoạt động- 18/01/2022

Thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà ... Xem chi tiết

V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên  độ 2021 tại KBNN An Giang

V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2021 tại KBNN An Giang

Tin hoạt động- 22/12/2021

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết ... Xem chi tiết