Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 2021

Ban biên tập- 08/07/2021 0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ... Read More

NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban biên tập- 05/07/2021 0

Thực hiện Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, ngày 03/7/2021 đoàn viên Chi đoàn cơ sở Kho bạc Nhà ... Read More

Quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN An Giang

Ban biên tập- 05/07/2021 0

Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước trên toàn quốc, Kho bạc Nhà nước An Giang luôn xác định công tác cải cách hành ... Read More

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

Ban biên tập- 30/06/2021 0

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Phụ lục kèm theo Quyết định số  211/QĐ-KBAG ngày 25/6/2021 của ... Read More

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM CỦA CHI ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG

Ban biên tập- 28/06/2021 0

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ ... Read More

CHẾ ĐỘ THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KBNN

Ban biên tập- 28/05/2021 0

Tên phí: Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của KBNN Mức thu: - Mức phí thanh toán các khoản thanh toán qua tài ... Read More

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Ban biên tập- 26/05/2021 0

Căn cứ Công văn số 5055/BTC-KBNN ngày 18/5/2021 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về ... Read More