Biểu mẫu KBNN năm 2015

Biểu mẫu KBNN năm 2015

Các mẫu biểu áp dụng cho giao dịch Kế toán ngân sách Nhà nước

 

STT Tên mẩu biểu Download
1 Giấy đề nghị Cam kết chi NSNN C2-12 giay de nghi CKC
2 Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi C2-13 Phieu dieu chinh CKC
3 Bảng đối chiếu dự toán kinh phi ngân sách tại KB MS 01 va 02
4 Giấy đăng ký sử dụng tài khoản MS 02s MTK
5 Giấy đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản MS 01bs MTK
6 Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký MS 02s MTK
7 Bản xác nhận số dư tiền gửi tại Kho bạc nhà nước MS 05s MTK
8 Giấy rút tiền mặt KB Giay rut tien mat tu TKTG

Download tất cả: [BieuMau2015]

CATEGORIES
Share This