Giới thiệu

10 ĐIỀU KỶ LUẬT TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
0

10 ĐIỀU KỶ LUẬT TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

December 30th, 2014 | by administrator
(Ban hành theo Quyết định số 875/KB-QĐ-VP ngày 18/9/2002 của TGĐ Kho bạc Nhà nước) Điều 1 Tuyệt đối an toàn tiền, tài sản. Điều 2 Quản lý, điều hành ngân quỹ Nhà nước đúng...
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG
0

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

December 30th, 2014 | by administrator
Kho bạc Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác của...
GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG
0

GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

December 4th, 2014 | by administrator
GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG A. Thông tin tóm tắt: Tên đơn vị: Kho bạc nhà nước An Giang Địa chỉ: 02 Nguyễn Đăng Sơn – Thành phố Long Xuyên – An Giang Điện...
no-cover
0

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

December 4th, 2014 | by administrator
Kho bạc Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác của...