Quy trình thủ tục

Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp tỉnh
0

Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp tỉnh

December 29th, 2014 | by administrator
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Ban hành kèm theo các Quyết định: – Quyết đinh số...