KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014

December 29th, 2014 | by administrator
KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014
Tin tức
0

Ngày 15 tháng 3 năm 2014, KBNN An Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ công chức năm 2014. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Ban Nữ công cùng hơn 80 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công chức được bầu từ các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN An Giang.

hoinghi_2014_1
Hội nghị đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, với Mục tiêu chung của toàn ngành là: “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, giữ vững ổn định, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, tiếp nhận thành công Dự án TABMIS, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao” và Chương trình hành động của KBNN An Giang: “Phát huy truyền thống, Giữ vững kỷ cương, Đề cao trách nhiệm, Tận tâm phục vụ, Tôn trọng quy trình, Đảm bảo chất lượng”, Kho Bạc Nhà nước An Giang đã thực hiện nhiều giải pháp tổ chức công tác có hiệu quả, phối hợp tích cực và có trách nhiệm với các ngành, các cấp trong triển khai chương trình công tác trọng tâm của ngành và địa phương giao. Thu – chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu đạt dự toán được giao, triển khai dự án triển khai cam kết chi, thanh toán điện từ song phương và kiểm soát chi theo hướng dẫn mới. Cán bộ, công chức KBNN An Giang phát huy phẩm chất liêm khiết, trung thực, trong năm đã trả lại cho khách hàng 583 món tiền thừa với tổng số tiền 333 triệu đồng, trong đó món cao nhất là 50 triệu đồng; Duy trì và củng cố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các KBNN trong tỉnh; Tỷ lệ hài lòng của khách hàng qua thăm dò đạt 97%/số phiếu thu được; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu thu chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại…

hoinghi_2014_3
Năm 2014, toàn thể cán bộ công chức KBNN An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu phấn đấu như: Bảo đảm an toàn tuyệt đối ngân quỹ, an ninh tác nghiệp; Giải ngân vốn đầu tư XDCB; Hoàn thành dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; Giữ vững danh hiệu đơn vị đạt Kho bạc Văn hoá; Hoàn thành mức tăng thu – tiết kiệm chi so với dự toán kinh phí khoán; Mức độ hài lòng khách hàng qua thăm dò;…
hoinghi_2014_2
Tại hội nghị, đại biểu dự hội nghị đã phát biểu nêu lên nhiều kiến nghị liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, chế độ phúc lợi, thi đua khen thưởng, chế độ chi tiêu nội bộ… Đồng chí Lâm Hồng Cường – Giám đốc KBNN An Giang đã trả lời thoả đáng các kiến nghị của cán bộ công chức đã nêu ra trực tiếp tại hội nghị và các kiến nghị của các đơn vị thuộc và trực thuộc đã được Ban Tổ chức hội nghị tổng hợp trước trong phạm vi quyền hạn cho phép.

hoinghi_2014_4
Hội nghị đã tổ chức phát động thi đua năm 2014 và tiến hành ký kết Giao ước thi đua giữa Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Giám đốc với Giám đốc KBNN huyện, thị. Với sự cố gắng quyết tâm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu. Năm 2014, toàn thể cán bộ công chức KBNN An Giang “Giữ vững kỷ cương, tôn trọng quy trình, đề cao trách nhiệm, đảm bảo hiệu lực” đoàn kết, nhất trí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.