KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011-2015

Ngày 23/01/2015, Kho bạc Nhà nước An Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng Thi đua tỉnh An Giang, Ban Giám đốc KBNN An Giang, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, lãnh đạo Đảng uỷ, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên và đại biểu được bầu từ các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN An Giang.

2015_DSC_0026

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác KBNN An Giang năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015; kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2011-2015, kế hoạch giai đoạn tiếp theo; ký giao ước thi đua năm 2015…

Năm 2014, Với phương châm hành động: “Giữ vững kỷ cương, tôn trọng quy trình, đề cao trách nhiệm, đảm bảo hiệu lực” các đơn vị KBNN trên địa bàn đã tập trung mọi nguồn lực, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, chủ động tích cực phối hợp thực hiện dự toán thu – chi NSNN, giữ vững an ninh tài chính trên địa bàn; Giải ngân vốn đầu tư XDCB, Mức độ hài lòng của khách hàng qua thăm dò đạt hơn 90%…. Năm 2015, là năm cuối của giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2015. Đồng thời cũng là năm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội 05 năm tiếp theo của đất nước (2016 – 2020). KBNN An Giang đề ra phương châm hành động: Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả. Các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN An Giang tập trung mọi nỗ lực thực hiện xây dựng Kho bạc chuyên nghiệp, hiện đại và văn minh, cùng với các đơn vị KBNN trong cả nước tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển KBNN tới năm 2020.

2015_DSC_0166

       Trong thực hiện công tác thi đua giai đoạn 2011-2015, KBNN An Giang đã tổ chức quản lý điều hành ngân quỹ Nhà nước đảm bảo an toàn, chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán chi trả của hệ thống KBNN. Kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và các chủ trương, chính sách, quyết định điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức thu NSNN; trả tiền thừa cho khách hàng 2.376 món, số tiền 1.683 tỷ đồng, món cao nhất 50 triệu đồng, Công tác kế toán, thanh toán, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình nghiệp vụ. Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN; thực hiện thanh toán song phương điện tử tập trung với hệ thống các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt việc vận hành hệ thống TABMIS, thanh toán điện tử; làm tốt công tác tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp. Qua quá trình phấn đấu, nhiều tập thể và cá nhân đã nhận được các phần thưởng cao quý: tập thể, được tặng Cờ thi đua Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Đối với Cá nhân: đã được khen thưởng 03 Huân chương Lao động hạng ba, 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

2015_DSC_0164

      Đồng chí Lâm Hồng Cường – Giám đốc KBNN An Giang đã phát biểu, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2014 và thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, nêu lên những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể CBCC phát huy những kết quả đạt được. triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 và giai đoạn tiếp theo một cách quyết liệt để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2015_DSC_0204

      Nhân dịp này, hội nghị đã trao 01 Huân chương Lao động hạng ba Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

                                                                                       N.X.T

CATEGORIES
Share This