KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

December 29th, 2014 | by administrator
KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Tin tức
0

Thực hiện chương trình công tác của Kho bạc Nhà nước An Giang năm 2014, ngày 15/12/2014, KBNN An Giang tổ chức Hội nghị Khách hàng thường niên năm 2014. Dự hội nghị có Ban Giám đốc KBNN An Giang, lãnh đạo các phòng liên quan; lãnh đạo, kế toán trưởng KBNN huyện, thị cùng hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, kế toán trưởng các đơn vị sử dụng dự toán thường xuyên hiện đang giao dịch tại Cơ quan KBNN tỉnh An Giang.
khachhang2014_1
Hội nghị đã đánh giá tình hình giao dịch chi thường xuyên tại KBNN An Giang; Kết quả thăm dò khách hàng giao dịch năm 2014 lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên; Các sai sót thường gặp trong giao dịch; Các nội dung liên quan đến xử phạt vị phạm hành chính lĩnh vực KBNN; đánh giá công tác kiểm soát chi thường xuyên theo Thông tư 161/2012/TT-BTC.
khachhang2014_2
Đại biểu dự hội nghị tại các đơn vị sử dụng ngân sách đã phát biểu ý kiến về công tác giao dịch năm 2014 với KBNN An Giang; Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 161/2012/TT-BTC; Các khó khăn trong xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị, trong triển khai thực hiện xủ phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN tại đơn vị; Vướng mắc trong kiểm soát chi đặc thù ngành Giáo dục, Y tế…
khachhang2014_3
Các ý kiến đối với các vướng mắc của các đơn vị giao dịch đã được đồng chí Lâm Hồng Cường – Giám đốc KBNN An Giang giải đáp thỏa đáng. Đồng thời, đồng chí Lâm Hồng Cường phát biểu đề nghị các đơn vị phối hợp với KBNN An Giang thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, thông qua việc tăng cường kiểm soát tại đơn vị, không gửi dồn chứng từ vào một thời điểm, thực hiện đối chiếu định kỳ theo quy định hạn chế sai sót…