Mẫu Biểu thông tư 39 và 40

April 6th, 2016 | by administrator

Download file đính kèm :
01-Thongtu39_2016_TTBTC_SuadoiTT161
02-ThongTu40_2016_TTBTC_SuadoiTT113

Sửa đổi Mẫu bảng kê chứng từ theo TT39: 03-Mau_BangkeThanhtoan_TT39

Sửa đổi mẫu C2-12: 04-MausoC2-12 giay de nghi CKC_SuadoiTT40

Sửa đổi mẫu C2-13 theo Thông tư 40 : 04-MausoC2-13 Phieu dieu chinhCKC_SuaDoiTT40