PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KBNN – ĐẶNG THỊ THỦY DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KBNN AN GIANG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Nhân dịp đến thăm và làm việc với KBNN các tỉnh Miền Tây Nam bộ, đồng chí Đặng Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc KBNN đã dự Hội nghị sơ kết công tác KBNN An Giang 6 tháng đầu năm 2015. Cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN An Giang.

DSC_0021

Năm 2015, toàn thể cán bộ công chức KBNN An Giang đã tập trung mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu: “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, với phương châm hành động: ”Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, các đơn vị KBNN trên địa bàn đã tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, chủ động tích cực phối hợp thực hiện dự toán thu chi NSNN và góp phần giữ vững an ninh tài chính trên địa bàn. Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống KBNN An Giang, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, KBNN An Giang đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 6 tháng đầu năm 2015.

DSC_0017

Tại hội nghị, đại biểu dự hội nghị đã phát biểu về kết quả hoạt động, những khó khăn vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn và các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện công việc tại đơn vị… Đồng chí Lâm Hồng Cường – Giám đốc KBNN An Giang đã giải đáp các kiến nghị. Đồng thời, nhắc nhở thủ trưởng các đơn vị, tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, kế hoạch công việc còn lại của năm 2015 trong những tháng còn lại để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2015.

DSC_0010

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ công chức KBNN An Giang qua 6 tháng đầu năm 2015, thông qua kết quả đạt được nêu tại báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015. Đồng thời, đồng chí đề nghị lãnh đạo, cán bộ công chức KBNN An Giang tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác của năm 2015. Tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ công chức về những chủ trương, chính sách mới liên quan đến hệ thống KBNN để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc KBNN đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc KBNN An Giang cho đồng chí Phan Hữu Thiện.

DSC_0026

                                                                                                N.X.T

CATEGORIES
Share This