Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Thoại Sơn

February 5th, 2020 | by administrator

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Thoại Sơn ngày càng được tốt hơn, KBNN Thoại Sơn kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau