Quy trình thủ tục

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 2021

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ... Xem chi tiết

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 2021
Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

- 11/05/2020

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2. Thủ tục ... Xem chi tiết

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC  QUA HỆ THỐNG KBNN

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

- 08/02/2017

      Thực hiện Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm soát thanh ... Xem chi tiết

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- 14/09/2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/CT-TTg Hà ... Xem chi tiết

Phụ lục một số điểm mới của thông tư 08/2016

Phụ lục một số điểm mới của thông tư 08/2016

- 30/03/2016

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo một số điểm mới đáng chú ý của thông tư 08/2016/TT-BTC so với thông tư 86/2011/TT-BTC ngày ... Xem chi tiết

Thông tư 08/2016/TT-BTC và 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Thông tư 08/2016/TT-BTC và 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

- 26/03/2016

Thông tư 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn ... Xem chi tiết