Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Châu Phú

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Châu Phú ngày càng được tốt hơn, KBNN Châu Phú kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau