Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Phú Tân

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Phú Tân ngày càng được tốt hơn, KBNN Phú Tân kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau