Thăm dò ý kiến khách hàng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) An Giang trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm, hỗ trợ KBNN An Giang trong tổ chức thực hiện giao dịch thu và kiểm soát chi ngân sách nhà nước thời gian qua; giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Để công tác giao dịch với khách hàng tại các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng được tốt hơn, KBNN An Giang tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng trên trang Website của KBNN An Giang