breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Thông báo V/v mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức kho bạc 2016

June 28th, 2016 | by administrator
Thông báo V/v mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức kho bạc 2016
Biễu mẫu Kho bạc
0

Thông báo V/v mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức kho bạc 2016

Chi tiết xem file đính kèm: CV so 455_ Thong bao mo khoa boi duong thi tuyen cong chuc_2016