Thư gửi công chức, viên chức của Tổng Giám đốc KBNN – Nguyễn Hồng Hà nhân dịp toàn quốc triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN

Thư gửi công chức, viên chức của Tổng Giám đốc KBNN – Nguyễn Hồng Hà nhân dịp toàn quốc triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN

Các đồng chí thân mến!

Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng “một cửa, một giao dịch viên”; Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chỉ ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ” với mục tiêu tổ chức lại công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối nhằm công khai, minh bạch trong quản lý cấc nguồn lực tài chính của Nhà nước và là tiền đề quan trọng để tiến tới hình thành Kho bạc điện tử trong thời gian tới.

Trên cơ sở Đề án đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, vinh dự cho công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước Phú Thọ và Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tin tưởng, chọn lựa để thực hiện triển khai thí điểm Đề án từ ngày 01/5/2017, đồng thời một số đơn vị KBNN: Sở Giao dịch KBNN, KBNN Thái Nguyên, KBNN Điện Biên đã mạnh dạn đề xuất triển khai sớm Đề án. Chính các đồng chí là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận cải cách, hiện đại hoá của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng,

Qua một thời gian triển khai thí điểm, đến nay về cơ bản công tác chuẩn bị triển khai Đề án đã hoàn thành. Với sự đồng thuận của 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thống nhất triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ” trên phạm vỉ toàn quốc kể từ ngày 02/10/2017.

Song song với việc triển khai thực hiện Đề ấn là việc thực hiện theo các quy trình nghiệp vụ, chương trình ứng dụng và lề lối làm việc mới. Điều đó sẽ khiến các đồng chí không khỏi bỡ ngỡ và lo lắng. Bên cạnh đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn phải tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao cho. Do vậy, trong giai đoạn này, công việc của công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước chưa thuần thục, có thê mất nhiều thời gian, đòi hỏi mỗi đồng chí phải nỗ ỉực, cố gắng, đê hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước trân trọng chia sẻ những khó khăn mà các đồng chí sẽ trải qua.

Thay mặt Lãnh đạo KBNN, tôi trân trọng đề nghị các đồng chí nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tận tuy của công chức, viên chức hệ thống KBNN, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đoàn kết, lòng quyết tầm, tinh thần trách nhiệm cao của công chức, viên chức hệ thống KBNN, tôi tin tưởng chúng ta sẽ triển khai thành công Đề án, góp phần nâng cao vị thế của KBNN đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công

CATEGORIES
Share This