breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

no-cover
0

BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH NGHIỆP VỤ

July 5th, 2016 | by administrator
GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Số 167 (tháng 5/2016). Tác giả: Cục Kế toán Nhà nước Câu hỏi: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết hiện nay, KBNN đang triển khai thí...
no-cover
0

GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

May 24th, 2016 | by administrator
                                                    Tác giả: Cục kế toán Nhà nước Câu hỏi: Tại điểm c, Khoản 6, Điều 9, Thông tư số 61/2014/TT-BTC...
no-cover
0

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

May 24th, 2016 | by administrator
Việc thực hiện cam kết chi theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính (Thông tư 113) đã mang lại hiệu quả đối với cơ quan quản lý cũng như đơn vị sử dụng...