breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

no-cover
0

KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

May 13th, 2016 | by administrator
Hợp đồng xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng để đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn. Trong đó, hợp đồng liên danh và thanh toán cho các nhà thầu phụ là điểm...