Liên hệ

Cơ quan chủ quản:Kho bạc Nhà nước An Giang

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đăng Sơn – Phường Mỹ Bình – Thành phố Long Xuyên – An Giang

Điện thoại:(0763) 954140 Fax: (0763) 952541

Email: khobac@angiang.gov.vn

[put_wpgm id=1]