breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

KQ thăm dò ý kiến phòng Kiểm soát chi

1/ Tính rõ ràng, minh bạch các văn bản hướng dẫn

Hài lòng
100.00%
Không hài lòng
0.00%
Rất không hài lòng
0.00%

2/ Công khai quy trình giao dịch đầy đủ, dễ thấy

Hài lòng
100.00%
Không hài lòng
0.00%
Rất không hài lòng
0.00%

3/ Thủ tục chứng từ (dễ thực hiện)

Hài lòng
100.00%
Không hài lòng
0.00%
Rất không hài lòng
0.00%

4/ Thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ đúng quy định

Hài lòng
70.00%
Không hài lòng
20.00%
Rất không hài lòng
10.00%

5/ Thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức Kho bạc

Hài lòng
70.00%
Không hài lòng
20.00%
Rất không hài lòng
10.00%

6/ Tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Kho bạc:

Hài lòng
90.00%
Rất không hài lòng
10.00%
Không hài lòng
0.00%

7/ Ý kiến khác