Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Châu Đốc

February 5th, 2020 | by administrator

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Châu Đốc ngày càng được tốt hơn, KBNN Châu Đốc kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau