Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Chợ Mới

February 5th, 2020 | by administrator

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Chợ Mới ngày càng được tốt hơn, KBNN Chợ Mới kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau