Thăm dò ý kiến khách hàng 2020

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN An Giang ngày càng được tốt hơn, KBNN An Giang kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau