Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Châu Đốc

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Châu Đốc ngày càng được tốt hơn, KBNN Châu Đốc kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau