Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Châu Thành

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Châu Thành ngày càng được tốt hơn, KBNN Châu Thành kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau