breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Chợ Mới

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Chợ Mới ngày càng được tốt hơn, KBNN Chợ Mới kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau