Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Tân Châu

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Tân Châu ngày càng được tốt hơn, KBNN Tân Châu kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau