Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Thoại Sơn

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Thoại Sơn ngày càng được tốt hơn, KBNN Thoại Sơn kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau