KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÓA SỔ 2015 VÀ TU NGHIỆP THƯỜNG NIÊN

KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÓA SỔ 2015 VÀ TU NGHIỆP THƯỜNG NIÊN

          Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Kho bạc Nhà nước An Giang. Ngày 20 tháng 12 năm 2015, KBNN An Giang phối hợp với Chi hội Kế toán KBNN An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác Khóa sổ kế toán và Tu nghiệp thường niên năm 2015. Tham dự hội nghị có thành viên Ban Giám đốc; lãnh đạo, cán bộ công chức làm công tác Kế toán, Kiểm soát chi, Thanh tra, Tin học tại các các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN An Giang.

DSC_0016

          Tại Hội nghị triển khai công tác khóa sổ kế toán, thành viên dự hội nghị đã được nghe hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến công tác khóa sổ kế toán năm 2015, thực hiện công tác khóa sổ năm và quyết toán niên độ ngân sách năm 2015, chuyển sổ năm 2016 trên hệ thống TABMIS; hướng dẫn giao dịch trong thời gian chỉnh lý quyết toán; cách thức xử lý những sai sót thường gặp trong công tác khóa sổ, chuyển sổ thường xảy ra các năm trước; về công tác đối chiếu số liệu giữa KBNN và khách hàng; hướng dẫn khóa sổ nghiệp vụ Kiểm soát chi VĐT XDCB và tài vụ nội bộ…

DSC_0024

           Tu nghiệp thường niên là công việc hàng năm của KBNN An Giang. Qua các lớp tu nghiệp, đã hỗ trợ tích cực về kỹ năng và trình độ nghiệp vụ, xử lý tốt các vương mắc trong quá trình tác nghiệp, đối với các nghiệp liên quan như Kế toán, Kiểm soát chi VĐT XDCB… phục vụ cho công việc tại đơn vị. Lớp tu nghiệp nghiệp vụ Kế toán năm nay, học viên tham dự được nghe đại diện Chi hội kế toán triển khai dự thảo sửa đổi các Thông tư 161/2012/TT-BTC, 113/2008/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC và các văn bản khác.

DSC_0025

          Đồng chí Lâm Hồng Cường – Giám đốc KBNN An Giang đã phát biểu, chi đạo: Công tác khóa sổ là công việc quan trọng hàng năm. Việc thực hiện khóa sổ hàng năm, ngoài khóa sổ kế toán, các đơn vị phải rà soát, kiểm kê các công việc của đơn vị mình theo kế hoạch đầu năm. Xác định những công việc đã làm được, chưa làm được, công việc chuyển tiếp để có giải pháp triển khai xử lý dứt điểm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khóa sổ chi tiết về lộ trình, công việc, phân công, kiểm tra, phối hợp… để hoàn thành tốt công tác khóa sổ năm 2015.

                                                                                      N.X.T

CATEGORIES
Share This