Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Tịnh Biên

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Tịnh Biên ngày càng được tốt hơn, KBNN Tịnh Biên kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau