Thăm dò ý kiến khách hàng KBNN Tri Tôn

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN Tri Tôn ngày càng được tốt hơn, KBNN Tri Tôn kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau