Thăm dò ý kiến khách hàng phòng Kiểm soát chi

Để công tác giao dịch với khách hàng trong toàn KBNN An Giang ngày càng được tốt hơn, Phòng Kiểm soát chi kính đề nghị Quý khách hàng có những ý kiến đánh giá chân thành, thẳng thắn theo các nội dung sau