Tag: Marketing

10 ĐIỀU KỶ LUẬT TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ban biên tập- 30/12/2014 0

(Ban hành theo Quyết định số 875/KB-QĐ-VP ngày 18/9/2002 của TGĐ Kho bạc Nhà nước) Điều 1 Tuyệt đối an toàn tiền, tài sản. Điều ... Read More

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

Ban biên tập- 30/12/2014 0

Kho bạc Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quỹ ngân sách Nhà ... Read More