THƯ CHÚC MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYÈN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/8/1945 – 28/8/2017)

THƯ CHÚC MỪNG 72 NĂM NGÀY TRUYÈN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/8/1945 – 28/8/2017)

ĐINH TIẾN DŨNG

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính

Nhân dịp 72 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2017, hòa chung trong không khí phấn khởi cả nước hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt 72 năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa. Trên mỗi chặng đường lịch sử, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và ngưửi lao đông ngành Tài chính đã không ngừng phấn đẩu, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khố khăn, thách thức, không quản ngại hi sinh, gian kho đế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách, góp phần quan trọng vào công cuộc giành độc lập, tự do cho To quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước, vỉ sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiệm vụ tài chính – ngăn sách và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2017-2020 của ngành Tài chính là hêt sóc nặng nê, nhung với truyên thống 72 năm lịch sử vẻ vang của Ngành, tôi tin tưởng toàn thê cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục chung sức, chung lòng; lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thân ái,

Đinh Tiến Dũng

 

 

 

Download: Thu chuc mung nganh tai chinh

CATEGORIES
Share This