V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang việc thực hiện chi tiền mặt qua BIDV An Giang như sau:

 1. Từ ngày 15/11/2019, các đơn vị giao dịch có nhu cầu rút tiền mặt giá trị từ 50 triệu đồng trở lên trong một lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại BIDV An Giang. Trừ các trường hợp chi tiền mặt cho cá nhân từ tài khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án, chi tiền thanh toán công trái trái phiếu cho đơn vị, cá nhân;
 • Các khoản chi có giá trị nhỏ hơn năm mươi triệu đồng vẫn thực hiện rút tiền mặt tại VP.KBNN An Giang (đến khi có văn bản hướng dẫn khác) hoặc rút tiền mặt tại BIDV An Giang (trường hợp đơn vị giao dịch có nhu cầu) thì KBNN An Giang sẽ chuyển sang để rút tiền mặt tại BIDV An Giang (đơn vị giao dịch thể hiện rõ nội dung trên chứng từ).
 1. Đăng ký rút tiền mặt: Khi có nhu cầu rút tiền mặt từ 200 triệu đồng trở lên trong một ngày (rút một hoặc nhiều lần trong ngày), đơn vị phải đăng ký trước ít nhất 01 ngày làm việc về số lượng, thời điểm rút tiền để KBNN An Giang thông báo cho BIDV An Giang chuẩn bị tiền mặt. Việc đăng ký thực hiện như sau:
 • Đăng ký trước với Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó trưởng Phòng Kế toán Nhà nước qua số điện thoại (0296 3.953473, DĐ: 0982.608988); khi đến giao dịch đơn vị gửi bổ sung văn bản đăng ký cùng với chứng từ rút tiền mặt.
 • Đăng ký qua Trang thông tin DVC trực tuyến của KBNN (trường hợp KBNN đã triển khai tiên ích đăng ký rút tiền mặt qua DVC TT).
 1. Quy trình giao dịch rút tiền mặt :
 • Các đơn vị giao dịch ghi đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) của người nhận tiền mặt (cán bộ, công chức của đơn vị), đánh dấu chọn ô “Rút tiền mặt tại NH” trên chứng từ “Giấy rút dự toán ngân sách” hoặc “Giấy rút VĐT”; ghi thêm “Rút tiền mặt tại NH” tại ô nội dung đối với chứng từ “Giấy rút tiền mặt” đề nghị thanh toán gửi trực tiếp đến KBNN hoặc gửi qua DVC trực tuyến;
 • KBNN thực hiện kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến BIDV An Giang để đề nghị chi tiền mặt cho đơn vị giao dịch;
 • Căn cứ chứng từ rút tiền mặt do KBNN chuyển đến và chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người nhận tiền, BIDV An Giang làm thủ tục chi tiền mặt cho đơn vị giao dịch;
 • Đơn vị giao dịch làm thủ tục rút tiền mặt tại NHTM ngay trong ngày giao dịch. Trường hợp đơn vị giao dịch chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày, thì đơn vị phải thông báo cho KBNN biết (qua cán bộ chuyên quản Phòng Kiểm soát chi) để KBNN phối hợp với BIDV xử lý theo quy định.
 1. Địa điểm, thời gian nhận tiền mặt tại BIDV An Giang: Các đơn vị có thể chọn nơi rút tiền mặt thuận tiện nhất cho đơn vị, gồm các địa điểm:

– Trụ sở Chi nhánh An Giang

+ Số 222 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang;

+ Điện thoại phòng Giao dịch Khách hàng: 0296.3945545;

+ Đầu mối chung : Lê Hồng Nhân.  ĐT 0919.200002;

+ CB đầu mối: Nguyễn Thị Ngọc Diễm  ĐT 0919.545522.

– Phòng Giao dịch Thành phố Long Xuyên

+ Số 49 – 51 – 53 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang;

+ Điện thoại: 0296.3727909;

+ CB đầu mối : Trần Ngô Minh Thư. ĐT 0918.330320.

– Phòng Giao dịch Tôn Đức Thắng

+ Số 15 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang;

(cạnh quán cà phê Balcony, khu vực gần Bảo tàng An Giang)

+ Điện thoại phòng GDKH: 0296.3957703;

+ CB đầu mối: Nguyễn Thị Kiều Phương Diễm. ĐT: 0919.556003.

– Thời gian giao dịch:

+ Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

 1. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản mở tại KBNN An Giang: Các đơn vị giao dịch có phát sinh nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán mở tại KBNN An Giang có thể nộp tại BIDV An Giang để chuyển khoản về tài khoản tại KBNN An Giang. BIDV An Giang không thu phí chuyển tiền.

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến đơn vị để phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc, liên hệ KBNN An Giang để phối hợp xử lý./.

CATEGORIES
Share This