KBNN AN GIANG TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017

KBNN AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017

         Ngày 24 tháng 12 năm 2016, KBNN An Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ công chức năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công cùng hơn 80 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công chức được bầu từ các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN An Giang.
Hội nghị đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, với Mục tiêu chung của toàn ngành là: “Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao” và Chương trình hành động của KBNN An Giang: “Đề cao trách nhiệm; Hoàn thiện quy trình, kỹ năng; Đẩy mạnh cải cách; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả”, Kho Bạc Nhà nước An Giang đã thực hiện nhiều giải pháp tổ chức công tác có hiệu quả, phối hợp tích cực và có trách nhiệm với các ngành, các cấp trong triển khai chương trình công tác trọng tâm của ngành và địa phương giao. Kiểm soát chi theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ; Thu – chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt dự toán được giao; kiểm soát thu – chi NSNN theo các hướng dẫn mới,… Cán bộ, công chức KBNN An Giang phát huy phẩm chất liêm khiết, trung thực, trong năm đã trả lại cho khách hàng 170 món tiền thừa với tổng số tiền 153 triệu đồng; Tỷ lệ hài lòng của khách hàng qua thăm dò đạt 98%/số phiếu thu được; chuyển dịch cơ cấu thu chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại đạt tỷ lệ hơn 96% cả về số hộ và số tiền.

dsc_0042
Năm 2017, thực hiện theo mục tiêu chung của hệ thống KBNN : “Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, toàn thể cán bộ công chức KBNN An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu phấn đấu như: Bảo đảm an toàn tuyệt đối ngân quỹ; Giải ngân vốn đầu tư XDCB, hoàn thành dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; Giữ vững danh hiệu cơ quan Văn hoá; Hoàn thành dự toán kinh phí KBNN giao và đảm bảo mức tiết kiệm chi so với dự toán kinh phí khoán; Mức độ hài lòng khách hàng qua thăm dò;…

dsc_0008
Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã phát biểu nêu lên nhiều kiến nghị liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, chế độ phúc lợi, tổ chức cán bộ, chế độ chi tiêu nội bộ… Đồng chí Trần Công Minh – Giám đốc KBNN An Giang cùng các đồng chí Trưởng các phòng liên quan đã trả lời thoả đáng trong thẩm quyền cho phép.

dsc_0024
Hội nghị đã tổ chức phát động thi đua năm 2017 và tiến hành ký kết Giao ước thi đua giữa Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Với sự cố gắng quyết tâm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu, toàn thể cán bộ công chức KBNN An Giang  đoàn kết, nhất trí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

dsc_0030
Nhân dịp này, KBNN An Giang cũng đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý: Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể KBNN An Giang, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc và Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho tập thể KBNN Châu Đốc.
N.X.T

CATEGORIES
Share This