NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, ngày 03/7/2021 đoàn viên Chi đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước An Giang đã thực hiện hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”. Qua đó, đã tiếp nhận và xử lý các chứng từ do đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để kịp thời chi lương và các khoản phụ cấp cá nhân

Thực hiện khai báo y tế và rửa tay khử khuẩn tại cổng ra vào

Thực hiện kiểm soát chi chứng từ được in phục hồi từ hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

CATEGORIES
Share This