THÔNG BÁO Về việc tổ chức thu thuế các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thu thuế các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Căn cứ Thông báo số 339/KBNN-KTNN ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Kho bạc Nhà nước về việc tổ chức phối hợp thu NSNN các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo nội dung sau:

Kho bạc Nhà nước An Giang tổ chức làm việc trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 (dương lịch từ ngày 15 đến hết ngày 23/02/2015, âm lịch từ ngày 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày 05 tháng giêng năm Ất Mùi) để thu và thu thuế. Việc thu nộp thực hiện tại Hội sở các Kho bạc Nhà nước trong tỉnh An Giang.

Để biết thêm chi tiết các đơn vị, người dân liên hệ các đơn vị KBNN trong tỉnh An Giang./.

CATEGORIES
Share This