CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC KBNN TỊNH BIÊN – AN GIANG

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC KBNN TỊNH BIÊN – AN GIANG

            Vừa qua, Kho bạc Nhà nước An Giang tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc KBNN Tịnh Biên cho đồng chí Huỳnh Đức Minh –  Giám đốc KBNN Tịnh Biên. Dự công bố có các đồng chí Trần Công Minh – Giám đốc KBNN An Giang, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của KBNN An Giang.

dsc_0021

          Thay mặt Ban Giám đốc KBNN An Giang đồng chí Trần Công Minh –  Giám đốc KBNN An Giang đã công bố, trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Huỳnh Đức Minh được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc KBNN Tịnh Biên. Đồng chí đề nghị, đồng chí  Minh luôn chủ động nắm bắt công việc mới, phát huy sáng tạo, tuân thủ đúng quy trình quy định. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt với các cấp, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn kết thống nhất, tạo sự gắn kết tốt, đồng thuận cao trong tập thể CBCC đơn vị.

dsc_0022

          Với sự tin tưởng của Ban Giám đốc KBNN An Giang, các cấp ủy đảng, các  ban ngành tại địa phương và đồng nghiệp. Đồng chí Huỳnh Đức Minh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, KBNN tỉnh và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

CATEGORIES
Share This