Tag: Make Money Online

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

Ban biên tập- 11/05/2020 0

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2. Thủ tục ... Read More

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

Ban biên tập- 08/02/2017 0

      Thực hiện Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm soát thanh ... Read More

Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp huyện

Ban biên tập- 26/11/2015 0

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP HUYỆN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. ... Read More

Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp tỉnh

Ban biên tập- 29/12/2014 0

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. ... Read More