Quy trình thủ tục

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020
0

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

May 11th, 2020 | by administrator
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2. Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 3....
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC  QUA HỆ THỐNG KBNN
0

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

February 8th, 2017 | by administrator
      Thực hiện Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu...
Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp huyện
0

Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp huyện

November 26th, 2015 | by administrator
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP HUYỆN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Ban hành kèm theo các Quyết định: – Quyết đinh số...
Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp tỉnh
0

Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp tỉnh

December 29th, 2014 | by administrator
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Ban hành kèm theo các Quyết định: – Quyết đinh số...