Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2. Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
3. Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
4. Thủ tục kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp
5. Thủ tục kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
6. Thủ tục kiểm soát thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
7. Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước
8. Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước
9. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước
10. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước
11. Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước

Download file đính kèm:

Danh muc TTHC KBNN-A4

Congkhai Tiep nhan phan anh, kien nghi

Noi dung cong khai TTHC

NĐ 11.signed.pdf

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This