V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

Ngày 05/11/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 549/KBAG-KTNN về việc chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang. Theo đó, các đơn vị giao dịch có nhu cầu rút tiền mặt giá trị từ 50 triệu đồng trở lên trong một lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại BIDV An Giang. Trừ các trường hợp chi tiền mặt cho cá nhân từ tài khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án, chi tiền thanh toán công trái trái phiếu cho đơn vị, cá nhân.

Để triển khai giai đoạn tiếp theo của Thỏa thuận số 544/KB-BIDVAG ngày 01 tháng 11 năm 2019 giữa KBNN An Giang và Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh (BIDV) An Giang. Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang việc thực hiện chi tiền mặt qua BIDV An Giang như sau:

  1. Từ ngày 01/4/2020, các đơn vị giao dịch có nhu cầu rút tiền mặt, thì thực hiện rút tiền mặt tại BIDV An Giang. Trừ các trường hợp chi tiền mặt cho cá nhân từ tài khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án, chi tiền thanh toán công trái trái phiếu cho đơn vị, cá nhân.
  2. Các đơn vị đăng ký trước rút tiền mặt (từ 200 triệu đồng trở lên trong một ngày) với Ông Trần Quang Sơn – Phó trưởng Phòng KTNN qua số điện thoại: 0296.3953473, DĐ: 0918.566599.
  3. Các nội dung khác, không thay đổi so với Công văn số 549/KBAG-KTNN ngày 05/11/2019 của Kho bạc Nhà nước An Giang.
    Dowload công văn: CV147_chiTMquaBIDVAG_tungay01042020
CATEGORIES
Share This