breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức KBNN năm 2014

July 16th, 2015 | by administrator
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức KBNN năm 2014
Biễu mẫu Kho bạc
0

Quyết định số 1390/QĐ-BTC ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức KBNN năm 2014

Download file đính kèm : Tuyen%20dung