Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức KBNN năm 2014

Quyết định số 1390/QĐ-BTC ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức KBNN năm 2014

Download file đính kèm : Tuyen%20dung

CATEGORIES
Share This